หน่วยธุรการ

หน่วยธุรการ

Administrative Division

บุคลากร

คุณหทัยกาญจน์ ตุ่นคำ (หัวหน้าหน่วย)

คุณบัณฑิต เจียมสกุล

คุณภัสวร แสงทองล้วน

(ตำแหน่งจากงานบริหารงานวิจัย)

คุณจิรภัทร ตามั่น