ติดต่อภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 10 อาคารสุจิณโณ
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935562, 053-935569

สำนักงานภาควิชา

053-935564

โทรสาร (FAX)

deptent.cmu@gmail.com

E-mail

053-945745

คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป (OPD6)

053-936699

คลินิกโรคหู - ฝึกพูด

053-935746

หน่วยตรวจการได้ยิน-เครื่องช่วยฟัง

053-936696

คลินิกหู คอ จมูกเด็กและโรคนอนกรน
คลินิกไซนัสและภูมิแพ้
คลินิกมะเร็งศีรษะและคอ

แบบฟอร์มติดต่อภาควิชา

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับภาควิชาท่านสามารถ