นวัตกรรม

Home ผลงานวิชาการ

นวัตกรรม

CMU Stapes Prosthesis

Views: 824

Picture1

หุ่นจำลองหูชั้นในเชียงใหม่
(Chiang Mai inner ear model – I)

Views: 403

Picture2

แอปพลิเคชัน ชวนน้องพูด

Views: 791

Picture13

แอปพลิเคชัน Ped Airway

Views: 700

unnamed (1)

แอปพลิเคชัน CMU Ear

Views: 353

ear logo2