ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

“ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและการบริการทางด้านหู คอ จมูก และใบหน้า
ที่มีมาตรฐาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
อาจารย์พิเศษ
0
คน
แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน
0
คน
เจ้าหน้าที่

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

26 September 2022

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2565 ทาง https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier พร้อมส่งเอกสารถึงราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก และติดต่อทางภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ มช.โดยตรงเพื่อส่งเอกสารหลักฐานตามที่สถาบันกำหนด หากมีทุนจากต้นสังกัดและเคยมาดูงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม
31 August 2022

Update in Practical ENT ครั้งที่ 23 ในหัวข้อเรื่อง “Ultrasonography Workshop for ENT”

กลับมาอีกครั้งกับงาน Update in Practical ENT ครั้งที่ 23 ในหัวข้อเรื่อง “Ultrasonography Workshop for ENT” ซึ่งจะมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ มช. Workshop ค่าลงทะเบียนเพียง 2,000 บาทเท่านั้น รับจำนวนจำกัด!!! สมัครได้ที่ https://bit.ly/3Rl6LKT […]
อ่านเพิ่มเติม
31 August 2022

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ระวัง..แผลในช่องปาก อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง!!

ระวัง!!  แผลในช่องปาก  อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง โดย ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/392590699655390
อ่านเพิ่มเติม
5 July 2022

กิจกรรมต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุน เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุนที่สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุน เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุนที่สำเร็จการศึกษา  อบรมความรู้พื้นฐานด้าน ENT สำหรับแพทย์ประจำบ้าน-แพทย์ใช้ทุนใหม่ และอบรม Non-technical skill ณ โรงแรม Kantary Hill วันที่ 2 กรกฎาคม 2565(ผู้ร่วมงานทุกท่านทำการตรวจ ATK for COVID-19 ได้ผลเป็นลบทั้งหมด ก่อนเข้าร่วมงาน)  
อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

บทความ

Article

บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

พัฒนาการทางการได้ยิน ภาษาและการพูด

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

การออกเสียงจากหลอดอาหารของผู้ไร้กล่องเสียง

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ระวัง..แผลในช่องปาก อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง!!

ระวัง!!  แผลในช่องปาก  อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง โดย ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/392590699655390

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณช่องปาก

READ MORE
บทความ โสตประสาทและการได้ยิน

ประสาทหูเสื่อมตามอายุ

READ MORE
บทความ เด็กและนอนกรน

การนอนที่ดี

READ MORE