หน่วยกุมารโสต ศอ นาสิกวิทยา และความผิดปกติทางการนอนหลับ

       คลินิกหูคอจมูกเด็ก และโรคนอนกรน ตั้งอยู่ที่ห้องตรวจหู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6) ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

 

       ตารางออกตรวจ

       คลินิกกุมารโสต ศอ นาสิก  ทุกวันจันทร์  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

       คลินิกโรคพิการทางกะโหลกศีรษะและปากแหว่งเพดานโหว่  ทุกวันอังคาร  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

       คลินิกโรคนอนกรน  ทุกวันศุกร์  เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

241410189_389644259354155_6078588601293501783_n

คลินิกกุมารโสต ศอ นาสิก  (Pediatric ENT Clinic)

 • ตรวจวินิจฉัย รับปรึกษา และดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางหู คอ จมูก เช่น หายใจเหนื่อย  หายใจเสียงดังหรือนอนกรน พังผืดใต้ลิ้น สิ่งแปลกปลอมในช่องหู คอ จมูก รวมถึงก้อนที่คอจากสาเหตุต่าง ๆ
 • การดูแลท่อเจาะคอในเด็ก
 • ส่องกล้องตรวจในช่องจมูก คอหอย และกล่องเสียง (Flexible fiberoptic nasopharyngolaryngoscopy)
 • คลินิกฝึกพูด (Speech therapy clinic) และการดูแลแบบบูรณาการในผู้ป่วยกลุ่มปากแหว่ง และเพดานโหว่
 • การผ่าตัด เช่น ผ่าต่อมทอนซิล และอะดีนอยด์ (Adenotonsillectomy), ผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นด้วยเลเซอร์ (Laser frenulectomy), ส่องกล้องเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมออก (Foreign body removal) เป็นต้น
คลินิกนอนกรน (Snoring Clinic)
 • รับปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรนหรือหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • นัดคิวตรวจบันทึกข้อมูลขณะนอนหลับ (Polysomnography)
 • ให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP therapy)
 • รักษาภาวะนอนกรนด้วยการจี้คลื่นวิทยุบริเวณเพดานอ่อน ต่อมทอนซิล และโคนลิ้น

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

   • รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ
   • อ.พญ.ชนิศา พรชัยสกุลดี
   • อ.พญ.สุชัญญา สิทธิรังสรรค์

เจ้าหน้าที่

   • คุณปิยะรัตน์ จิตรัตน์

บริการ

null

Flexible Fiberoptic Nasopharyngolaryngoscopy

บริการส่องกล้องตรวจในช่องจมูก คอหอย และกล่องเสียง
null

Speech Therapy Clinic

บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขการพูดในเด็กที่มีปัญหาพูดไม่ชัด รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่
null

Sleep Test

บริการนัดคิวตรวจบันทึกข้อมูลขณะนอนหลับ  เพื่อประเมินภาวะนอนกรน และความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
null

Radiofrequency treatment

บริการรักษาภาวะนอนกรนด้วยการจี้คลื่นความถี่วิทยุ
null

PAP Therapy

บริการดูแล และให้คำปรึกษาในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

บทความ เด็กและนอนกรน

การนอนที่ดี

READ MORE
บทความ เด็กและนอนกรน

การผ่าตัดต่อมทอนซิล และต่อมอะดีนอยด์

READ MORE
บทความ เด็กและนอนกรน

สุขอนามัยการนอน (Sleep hygiene) เรื่องง่ายๆ ที่อาจถูกมองข้าม

       การนอนหลับที่ดีจะทำให้ร่างกายเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่  และมีพลังพร้อมที่จะทำกิจกรรมในวันต่อไป  คนเราใช้เวลาหนึ่งในสามของวันไปกับการนอน  รู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมบางอย่างระหว่างวัน  โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนอาจส่งผลต่อสุขภาพการนอนของเราได้

READ MORE
บทความ เด็กและนอนกรน

นอนกรน รักษาได้

READ MORE