คลินิกโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ และมะเร็งวิทยา

ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

คลินิกโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ และมะเร็งวิทยา ตั้งอยู่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6) ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ตั้งอยู่ ชั้น 2 ตึกสุจิณโณ

ตารางเวลาออกตรวจ

คลินิกโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ และมะเร็งวิทยา วันอังคาร 9.00 – 12.00 น.

คลินิกบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง วันอังคาร 9.00 – 12.00 น.

 • บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคมะเร็ง และเนื้องอก และความผิดปกติอื่น ๆ ของทางเดินอาหาร และทางหายใจส่วนต้น
 • บริการผ่าตัดรักษา และซ่อมเสริมจากการผ่าตัดโรงทางศัลยกรรมศีรษะและคอ
 • ทีมผู้รักษาโรคของคลินิกประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญสหสาขาที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Multidisciplinary Team approach)  
 • บริการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง โดยเฉพาะภาวะกระดูก และเนื้อเยื่อตายจากการฉายรังสี (Osteoradionecrosis)

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

 • รศ.นพ.พิชิต สิทธิไตรย์
 • ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว
 • ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน
 • อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์

เจ้าหน้าที่

 • คุณอัญชลี วรรณกอง
 • คุณภัณฑิรา มาตยาบุญ
 • คุณเยาวลักษณ์ อินวัน

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์
 • ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย
 • ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์

บุคลากรประจำหน่วยบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง Hyperbaric Oxygen Therapy(HBO)

บริการ

null

การตรวจวินิจฉัยโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ

บริการตรวจวินิจฉัยด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคแม่นยำมากขึ้น เช่น กล้องส่องตรวจโพรงจมูกความละเอียดสูง(Full HD video endoscopy)
null

การผ่าตัดโรงทางศัลยกรรมศีรษะและคอ

บริการผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
null

การผ่าตัดซ่อมเสริมบริเวณศีรษะและใบหน้า

บริการผ่าตัดซ่อมเสริมหลังผ่าตัดโรงทางศัลยกรรมศีรษะและคอ ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรอยโรคเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
null

การผ่าตัดกล่องเสียงด้วยเลเซอร์

บริการผ่าตัดกล่องเสียงด้วยการส่องกล้องและใช้เลเซอร์ (Transoral laser microlaryngeal surgery) เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคบริเวณเส้นเสียง
null

การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องไร้รอยแผลเป็น

บริการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านการส่องกล้อง โดยผู้ป่วยจะไม่มีรอยแผลเป็นบริเวณคอ (เทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่แพทย์ทำการผ่าตัดด้ผ่านแผลบริเวณคอ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นตามมาในภายหลังได้)
null

Hyperbaric oxygen therapy

บริการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง สำหรับผู้ป่วยที่มะเร็งที่เกิดภาวะกระดูกเน่าตาย จากการฉายแสงบริเวณศีรษะและคอ  (osteoradionecrosis) และตามข้อบ่งชี้อื่น ๆ

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/otolaryngology/wp-content/plugins/nd-shortcodes/shortcodes/custom/post-grid/layout/layout-9.php on line 258

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

บทความ คอและกล่องเสียง

เจ็บคอไม่หายอาจไม่ใช่แค่หวัด

เจ็บคอไม่หายอาจไม่ใช่แค่หวัด วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. https://fb.watch/g_tu02UShR/ โดย … อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ระวัง..แผลในช่องปาก อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง!!

ระวัง!!  แผลในช่องปาก  อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง โดย ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/392590699655390

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

หมอเตือนผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงสำลักอาหาร หลอดลมอุดกั้น อันตรายถึงชีวิต!!

ผศ.นพ.หาญพล  ขลิบเงิน อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มช. https://www.med.cmu.ac.th/web/news-event/news/pr-news/9688/

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณช่องปาก

READ MORE
คอและกล่องเสียง

ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ และคอ และผู้ป่วยโรค หู คอ จมูก

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

ภาวะเสียงแหบ (Hoarseness)

READ MORE