คลินิกโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ และมะเร็งวิทยา

ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

คลินิกโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ และมะเร็งวิทยา ตั้งอยู่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก (OPD เบอร์ 6) ชั้น 7 ตึกศรีพัฒน์

ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ตั้งอยู่ ชั้น 2 ตึกสุจิณโณ

ตารางเวลาออกตรวจ

คลินิกโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ และมะเร็งวิทยา วันอังคาร 9.00 – 12.00 น.

คลินิกบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง วันอังคาร 9.00 – 12.00 น.

 • บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคมะเร็ง และเนื้องอก และความผิดปกติอื่น ๆ ของทางเดินอาหาร และทางหายใจส่วนต้น
 • บริการผ่าตัดรักษา และซ่อมเสริมจากการผ่าตัดโรงทางศัลยกรรมศีรษะและคอ
 • ทีมผู้รักษาโรคของคลินิกประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญสหสาขาที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Multidisciplinary Team approach)  
 • บริการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง โดยเฉพาะภาวะกระดูก และเนื้อเยื่อตายจากการฉายรังสี (Osteoradionecrosis)

บุคลากรประจำหน่วย

อาจารย์แพทย์

 • รศ.นพ.พิชิต สิทธิไตรย์
 • ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว
 • ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน
 • อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์

เจ้าหน้าที่

 • คุณอัญชลี วรรณกอง
 • คุณภัณฑิรา มาตยาบุญ
 • คุณเยาวลักษณ์ อินวัน

อาจารย์พิเศษ

 • รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์
 • ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย
 • ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์

บุคลากรประจำหน่วยบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง Hyperbaric Oxygen Therapy(HBO)

บริการ

null

การตรวจวินิจฉัยโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ

บริการตรวจวินิจฉัยด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคแม่นยำมากขึ้น เช่น กล้องส่องตรวจโพรงจมูกความละเอียดสูง(Full HD video endoscopy)
null

การผ่าตัดโรงทางศัลยกรรมศีรษะและคอ

บริการผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมศีรษะและคอ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
null

การผ่าตัดซ่อมเสริมบริเวณศีรษะและใบหน้า

บริการผ่าตัดซ่อมเสริมหลังผ่าตัดโรงทางศัลยกรรมศีรษะและคอ ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดรอยโรคเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
null

การผ่าตัดกล่องเสียงด้วยเลเซอร์

บริการผ่าตัดกล่องเสียงด้วยการส่องกล้องและใช้เลเซอร์ (Transoral laser microlaryngeal surgery) เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคบริเวณเส้นเสียง
null

การผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องไร้รอยแผลเป็น

บริการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านการส่องกล้อง โดยผู้ป่วยจะไม่มีรอยแผลเป็นบริเวณคอ (เทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่แพทย์ทำการผ่าตัดด้ผ่านแผลบริเวณคอ ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยแผลเป็นตามมาในภายหลังได้)
null

Hyperbaric oxygen therapy

บริการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง สำหรับผู้ป่วยที่มะเร็งที่เกิดภาวะกระดูกเน่าตาย จากการฉายแสงบริเวณศีรษะและคอ  (osteoradionecrosis) และตามข้อบ่งชี้อื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความ

คอและกล่องเสียง

เสียงเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน? ทำอย่างไรให้ได้ไปต่อ 14 February 2024 เวลา 13.00-14.00 น. โดยนักศึกษาแพทย์ และภาควิชาโสต ศอ นาสิก

Interprofessional Education Grand Round “เสียงเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน? ทำอย่างไรให้ได้ไปต่อ”   14 February 2024 เวลา 13.00-14.00 น. โดยนักศึกษาแพทย์ และภาควิชาโสต ศอ นาสิก On site: ณ ห้องเรียน 0308 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online: Zoom meeting ID […]

READ MORE
คอและกล่องเสียง

ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง Pearls and Pitfalls in Common head and Neck Operations ในงาน The 8th Conference of the Asian Society of Head & Neck Surgery (ASHNO2023)

ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง Pearls and Pitfalls in Common head and Neck Operations ในงาน The 8th Conference of the Asian Society of Head & Neck Surgery (ASHNO2023) วันที่ 28 พ.ย. 2566 […]

READ MORE
คอและกล่องเสียง

ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว ได้เป็นผู้ร่วมบรรยาย เรื่อง Clinical Usage of Narrow Band Imagine(NBI) and Intra-operative Assisted ในงาน 9th International Academy of Oral Oncology 3 November 2023 at GRAND HYATT INCHEON SOUTH KOREA

อ.ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว ได้เป็นผู้ร่วมบรรยาย เรื่อง Clinical Usage of Narrow Band Imagine(NBI) and Intra-operative Assisted ในงาน 9th International Academy of Oral Oncology 3 November 2023 at GRAND HYATT INCHEON SOUTH KOREA Views: […]

READ MORE
คอและกล่องเสียง

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์ ในโอกาสได้นำเสนอ Poster presentation เรื่อง  Survival Outcome of Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma at Tertiary Care Hospital in Northern Thailand ในงาน 9th International Academy of Oral Oncology  ระหว่างวันที่ 1st-4th November 2023 ณ GRAND HYATT INCHEON SOUTH KOREA 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์ ในโอกาสได้นำเสนอ Poster presentation เรื่อง Survival Outcome of Oral Cavity Squamous Cell Carcinoma at Tertiary Care Hospital in Northern Thailand ในงาน 9th International Academy of Oral Oncology ระหว่างวันที่ 1st-4th […]

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

เจ็บคอไม่หายอาจไม่ใช่แค่หวัด

เจ็บคอไม่หายอาจไม่ใช่แค่หวัด วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. https://fb.watch/g_tu02UShR/ โดย … อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Views: 170

READ MORE
บทความ คอและกล่องเสียง

สุขภาพดีกับหมอสวนดอก ตอน ระวัง..แผลในช่องปาก อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง!!

ระวัง!!  แผลในช่องปาก  อาจไม่ใช่ ร้อนใน แต่เป็น..มะเร็ง โดย ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ มะเร็งวิทยา และศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/SuandokGoodHealth2018/videos/392590699655390 Views: 207

READ MORE