คลินิกโรคหูคอจมูกทั่วไป

Home บริการ

คลินิกโรคหูคอจมูกทั่วไป

DSC_1045-1024x683

ห้องตรวจหู คอ จมูก (ห้องเบอร์ 6) ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยที่มาตรวจด้วยโรคทางหู คอ จมูก ได้แก่โรคมะเร็ง หู คอ จมูก โรคนอนกรน โรคไซนัสอักเสบ โรคภูมิแพ้ และโรคทางหู ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง หู คอ จมูก และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ

 

*** ในกรณีการตรวจเฉพาะโรค ทางหู คอ จมูก ให้ดูข้อมูลในคลินิกพิเศษ ***

คลินิกโรคหู คอ จมูกทั่วไป

ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง

ให้บริการตามวันและเวลา ดังนี้

หมายเหตุ

  1. ผู้ป่วยใหม่ต้องได้รับการตรวจจากคลินิกหู คอ จมูก ทั่วไปก่อน
  2. เพื่อความสะดวกในการรับบริการแก่ผู้ป่วยทั่วไป กรุณาหลีกเลี่ยงวันอังคาร เนื่องจากเป็นวันที่มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก
  3. การฝึกพูดในผู้ป่วยเด็ก กรณีผู้ป่วยใหม่ต้องพบแพทย์หู คอ จมูก หรือได้รับการส่งต่อจากแพทย์แผนกอื่นก่อนเข้าพบนักแก้ไขการพูดเด็ก

ห้องตรวจเบอร์  6  (หู คอ จมูก) 

ชั้น 7  อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

โทร. 053-945-745