เจ็บคอไม่หายอาจไม่ใช่แค่หวัด

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 น.

https://fb.watch/g_tu02UShR/

โดย …
อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์
อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่