งานเลี้ยงส่งสอบบอร์ด ต้อนรับเด้นท์ใหม่

งานเลี้ยงส่งสอบบอร์ด ต้อนรับเด้นท์ใหม่

คืนวันที่เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 ภาควิชาได้จัดงานเลี้ยงเป็นกำลังใจส่งแพทย์ประจำบ้านไปสอบบอร์ดประจำปี 2554 และต้อนรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านใหม่ของภาควิชา ที่ The Imperial Maeping 18.00-22.00 น.

Read More

Computer-based Resident Exam

สอบแพทย์ประจำบ้าน 2 พฤษภาคม 2554

สอบ resident ประจำปี วันที่ 2 พ.ค. MCQ เวลา 12.00-15.00 น. ณ. ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น M อาคารราชนครินทร์

Computer-based Resident Exam

ขอความกรุณาอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่ต้องปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ ในเวลาดังกล่าว กรุณาวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมงานบริการล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

Read More

Video Conference: Interhospital conference

Video Conference: Interhospital conference

เชิญเข้าร่วมการประชุม Interhospital Case Conference ผ่านระบบ  Video Conference นำเสนอรายงานผู้ป่วยโดย ภาควิชาสูติ-นรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ในวันศุกร์ที่  29 เมย. 54  เวลา  14 – 16 น.  ณ. ห้องประชุมทางไกล ชั้น M อาคารราชนครินทร์

Read More

สอบแพทย์ประจำบ้าน 25 เม.ย.

สอบแพทย์ประจำบ้าน 25 เม.ย.

สอบ resident ประจำปี วันที่ 25 เม.ย. MEQ & Essay เวลา 13.00-16.00 น. และสอบ MCQ วันที่ 2 พ.ค. เวลา 13.00-16.00 น.

ขอความกรุณาอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่ต้องปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ ในเวลาดังกล่าว กรุณาวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมงานบริการล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

Read More

คะแนนสอบ basic science

ขอแสดงความชื่นชม พ.ญ. ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล

คะแนนสอบ basic science ปีนี้สูงสุด 80 คะแนน (ไม่ทราบที่ไหน แต่ไม่ใช่เชียงใหม่)

ในบรรดาผู้เข้าประกวดที่เชียงใหม่ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 9 ท่าน
คะแนนสูงสุดได้แก่ ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล 79.18 คะแนน
รองลงมา เป็น พนารัตน์ สิริคุณาลัย 78.18 คะแนน
ลำดับที่สามเรามีสองท่าน เกื้อหนุน บัวไพจิตร และรวีวรรณ คำโพธิ์ 77.18 คะแนน

Read More
score1

คะแนนสอบ Resident พ.ค. 54

score1เต้ เกื้อ แอ๊น เฉียบอีกแล้ว

คะแนนสอบ พ.ค. 2554
จาก resident จำนวน 22 ท่าน

คะแนนสูงสุดได้แก่ วรวัฒน์ ศิริปุณย์ 68.33% (รองงมาเป็น กิตติมา พงศ์เพชรดิถ 67.58% และศรุตา ช่อไสว 63.17%) สำหรับ resident 2 สูงสุด เป็น เกื้อหนุน บัวไพจิตร 61.08% ส่วน resident 1 สูงสุดคือ อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 59.58% (max 68.33, Min 40.92 Mean 56.26%, SD 7.20)

Read More

งานรดน้ำดำหัว 2554

พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

วันที่ 18 เมษายน 2554

เรียนคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่สังกัดภาควิชาทุกท่าน ร่วมพิธีในวันที่ 18 เมษายน

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารที่ภาควิชา

เวลา 13.00 น. รดน้ำดำหัว ที่ห้องเรียน อ.กำจัด (ห้องเรียน 2)

เวลา 14.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน

 

Read More

Thin Prep & HPV test

Thin Prep and HPV testing

แนวทางการเบิกตามสิทธิข้าราชการ และ การปฏิบัติ  ในการตรวจ Thin Prep & HPV Testing

ข้อกำหนด

  1. ผู้รับการตรวจจะต้องจ่ายเงินไปก่อน ไม่สามารถเบิกตรงได้
  2. ถ้าต้องการตรวจ จะต้องตรวจทั้ง HPV testing และ ThinPrep ไม่มีการแยกตรวจอย่างใดอย่างหนึ่ง
  3. แนะนำตรวจในสตรีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป
  4. การตรวจคัดกรองทุกกรณี  ไม่สามารถเบิกได้
  5. ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจากต้นสังกัด แพทย์จะออกใบรับรองแพทย์เฉพาะกรณีต่อไปนี้

 a) มีผลการตรวจ Pap smear ก่อนหน้านี้ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี เป็น ASCUS (ในกรณีนี้ใช้ HPV testing และ ThinPrep เพื่อดูแลจัดการหรือติดตามการดำเนินโรคของ ASCUS cytology)

b) ได้รับการรักษา CIN ด้วยวิธี conservative มาเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี (ในกรณีนี้ใช้ HPV testing และ ThinPrep เพื่อติดตามผลการรักษา)

 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ ThinPrep & HPV Testing

  1. กรณีไม่เคยตรวจ หรือ ผลการตรวจก่อนหน้านี้ปกติมาตลอดa) ถ้า HPV และ cytology : negative ทั้ง 2 อย่าง à ตรวจติดตามที่ 3 ปี

 b) ถ้า HPV positive, cytology negative à ตรวจซ้ำทั้ง 2 วิธีที่ 12 เดือน ดังรูป

 

c) ถ้า cytology positive > ASCUS ขึ้นไป ให้ส่งตรวจ colposcopy ทั้งหมด ไม่ว่าผล HPV  testing จะเป็นอย่างไร

   2) กรณีที่ผลการตรวจก่อนหน้านี้ หรือ ครั้งนี้เป็น ASCUS ให้ทำตาม ASCCP guideline

Read More

ผลสอบ Resident กลางปี

ผลสอบ Resident กลางปี

ผลรวมคะแนนสอบ MCQ & MEQ ของการสอบครั้งที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2553) สามลำดับแรกที่เราต้องปรบมือให้มีดังนี้

  • วรวัฒน์ (ลำดับที่ 1) 70.92%
  • ธเนศ (ลำดับที่ 2) 61.0%
  • เกื้อหนุน (ลำดับที่ 3) 60.92%
Read More

ขอเชิญประชุม 21 กพ. 54

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน

 

1.  ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านประชุม  Staff   (ตัดเกรดปี  5  )  ในวันจันทร์ที่  21  กุมภาพันธ์    2554    ณ ห้องเรียน  2   เ วลา 14.30   น.

2.  เนื่องด้วย ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  ตั้งแต่เวลา  8.30  –  15.00 น.  ภาควิชาฯจะทำการสอบ  OSCE   นศพ. ปี  4   ณ  อาคารราชนครินทร์ชั้น 6 , ชั้น 9  และอาคารเรียนรวมชั้น  4   จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่าน  กรุณาช่วยคุมสอบและ ตรวจข้อสอบให้เสร็จในวันเดียวกัน  (ตารางการคุมสอบและตรวจข้อสอบภาควิชาฯจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ)

3.  ขอส่งตารางกำหนดการประชุม Staff  ประจำปี 2554  มาพร้อมนี้

                                                                                                                                      รัตติยา

Read More