Family Night

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน


เนื่องจากคลินิกวัยทอง  มีความยินดีขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านและครอบครัว  ร่วมงาน   Family Night   ในวันที่  17  ธันวาคม  2553  เวลา  18.30  น. ณ.  โรงแรมกรีนเลค  ริมคลองชลประทาน  เยื้องหน้าสนามกีฬา  700  ปี เชียงใหม่   ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่าน  โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่จะไปร่วมงานภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2553   ที่คุณบีหรือทาง   e-mail    (เพื่อจะได้จัดสรรที่นั่ง)  


อ. สมศักดิ์  เชาว์วิศิษฐ์เสรี

Read More

Workshop Thalassemia

Workshop Thalassemia

หน่วย MFM จะจัด workshop เรื่อง prenatal control of severe thalassemia 2010 วันที่ 2-3 ธันวาคม นี้

วันที่ 2-3 ธันวาคมนี้ อย่าพลาดนะจ๊ะ ไม่เสียค่าลงทะเบียน หน่วย MFM จะจัด workshop thalassemia 2010 วันที่ 2-3 ธันวาคมนี้ ณ ชั้น 15 ตึกสุจิณโณ อย่าพลาดนะจ๊ะ มีเลี้ยงอาหารเที่ยง และมี break เป็นช่วง ๆ

Read More

Grandround สูติ สัปดาห์หน้า

Grandround สูติ สัปดาห์หน้า


ภาควิชาสูติฯ จะจัดให้มี Grand round ใหญ่ วันที่ 24 พย. 2553  เรื่องร่างพ.ร.บ. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ฉบับใหม่ ใครได้ใครเสีย พลาดไม่ได้เลย

Read More

การแข่งขัน สุดยอด Gyne Surgeon (in the future)

การแข่งขันสุดยอด Gyne Surgeon

แจ้งข่าวด่วน สำหรับแพทย์ประจำบ้าน Onco tip ครั้งประวัติศาสตร์ เช้ามืดวันที่ 28 ธันวาคม 2553

 

 

 การแข่งขัน สุดยอด Gyne Surgeon (in the future)

ผู้เข้าแข่งขัน

Resident 1: OB&GYN ทุกท่าน 

สิ่งที่ประเมิน

ความรู้เกี่ยวกับ surgical skill ในการผ่าตัดทาง gyne

& Basic Skill

ผู้ประเมิน

อาจารย์ที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน 

วันประลอง

วันอังคารที่ 28 ธ.ค 2553 เวลา 7:00-7:30 น. 

รางวัล

ความภูมิใจ  

 

Read More

สอบ OSCE ปี 4 ปีการศึกษา 2553

สอบ OSCE ปี 4 ปีการศึกษา 2553

เรียน  อาจารย์

เนื่องด้วย ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการสอบ OSCE ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.00 น. – 16.30 น. ขอความร่วมมืออาจารย์งดการเดินทางเข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากร และช่วยคุมสอบด้วย เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงต้องเพิ่มวงสอบขึ้นอีก 1 วง จากเดิม 3 เป็น 4 วง ดังนั้น จึงต้องขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่านคุมสอบ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

สุรพร

Read More

ประชุม staff 22 พย.

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน

 
ภาควิชาฯ  ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านประชุม  Staff   ในวันจันทร์ที่  22   พฤศจิกายน    2553   ณ ห้องเรียน 2 เวลา14.30 น.                                                                                                         

รัตติยา

Read More

Upload รูปในเว็บบอร์ด

Upload รูปในเว็บบอร์ด

ในเว็บบอร์ดของภาควิชา profile ของสมาชิก สามารถ upload ได้แล้ว กรุณา post รูปตัวเองที่พอดูได้ขึ้นเว็บได้แล้ว

Read More

สอบ MEQ วันศุกร์ 12 พ.ย.

สอบ MEQ

วันศุกร์นี้สอบ MEQ ห้องเรียน 1 ใช้วิธี paper-based ดังเดิม เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านหลายท่านไม่สะดวกในการพิมพ์คีย์บอร์ดแทนการเขียน สอบเวลา 13.00 (ตรง sharp) (โปรดสังเกตว่าไม่ใช่ 13.05, 13.10, 13.11 ฯลฯ) ถึง 16.00 น. กรุณาแจ้งอาจารย์ประจำจุด service และบริหารจัดการวอร์ดอย่างลงตัวครับ

Read More

Web-based Exam

Web-based Exam

แพทย์ประจำบ้านสูติฯ สอบกลางปีแล้ววันที่จันทร์ที่ 8 พ.ย. ที่มา โดยสอบผ่าน web based ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องคอมพร้อมกัน

เหมือนสอบ TOEFL นับเป็นนวตกรรมใหม่ของภาควิชา สำเร็จด้วยดี สอบเสร็จทราบคะแนนหมดทุกคนเลย นี่เป็นการสอบ web-based เป็นครั้งแรกของภาค ไม่ต้องใช้คนคุม ไม่ต้องใช้กระดาษ ไม่ต้องให้คนตรวจ รวดเร็วรู้ผล ส่งผล e-mail ถึงตัวคนสอบได้ด้วยทันที วันศุกร์ที่จะถึงนี้จะสอบอีกครั้ง แต่เป็น MEQ ผ่านเว็บ

Read More

สอบกลางปี Resident

สอบกลางปี Resident

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 และวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น  จะมีการสอบแพทย์ประจำบ้านรวมทั้ง 3 ปี  ทุกหน่วยบริการโปรดเตรียมพร้อมเนื่องจากไม่มีแพทย์ประจำบ้านออกให้บริการ ณ ทุกจุดบริการ

ทีมงานทุกด้าน กรุณาเตรียมพร้อมสำหรับ service ที่จุดต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ในช่วงวันเวลาดังกล่าว จะไม่มีแพทย์ประจำบ้านปฏิบัติงานตามจุด rotation ตามปกติ ขอความกรุณาเป็นพิเศษจากคณาจารย์ประจำจุด เฟลโลว์ที่ available, intern, extern บุคลากรตามจุดต่าง ๆ กรุณาเอื้ออำนวยความสะดวก จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

Read More