Video Conference: Interhospital conference

เชิญเข้าร่วมการประชุม Interhospital Case Conference ผ่านระบบ  Video Conference นำเสนอรายงานผู้ป่วยโดย ภาควิชาสูติ-นรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ในวันศุกร์ที่  29 เมย. 54  เวลา  14 – 16 น.  ณ. ห้องประชุมทางไกล ชั้น M อาคารราชนครินทร์