เชิญประชุม

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

 1. ภาควิชาฯ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านประชุม Staff ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 ณ ห้องเรียน 2 เ วลา 14.30 น.

 2. ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชาฯ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลสูติฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2554 (เลื่อนจากวันที่ 21 มกราคม

2554) ณ บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ เวลา 9.30 น.

รัตติยา

Read More

คณบดีเยี่ยมภาควิชา 28 ธ.ค.

คณะผู้บริหารเยี่ยมภาคฯ

เนื่องด้วยคณบดีและผู้บริหารจะมาเยี่ยมภาควิชาฯ  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมแจ้งนโยบายการบริหาร และรับฟังข้อเสนอแนะจากภาควิชาฯ  ในวันที่  28  ธันวาคม  2553  เวลา  8.30 – 9.30 น.  ณ ห้องหม่อมเจ้าฯ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมให้การต้อนรับตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย

Read More

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2554

 เรียน    อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

เนื่องด้วยภาควิชาฯ   จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2554   ซึ่งผู้ร่วมงานคือบุคลากรของภาควิชาฯทั้งหมด  ประกอบด้วย อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่  และครอบครัว   ในวันเสาร์ที่  8  มกราคม  2554  ระหว่างเวลา  18.00 น. ณ  โรงแรมฟูราม่า ชั้น 5  (แถว ๆ รินคำ ใกล้ศาลปกครอง)

ในการนี้  เพื่อเป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีกันระหว่างบุคลากรของภาควิชาฯ  จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2554 ในครั้งนี้ 

                                                                                                                                                                                          รัตติยา

Read More

Special Lecture “Myoma Uteri and Infertility”

เรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Myoma Uteri and Infertility”
วิทยากรโดย รศ.นพ.สมชาย สุวจนกรณ์ (รพ.พระรามเก้า)
วันที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น. – 14.00 น.
ณ ห้องเรียน มจ.อำนอร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Read More

Oncology Workshop

Gyn Onco Workshop

พี่ ๆ น้อง ๆ เตรียมตัวเตรียมใจกับ workshop เด็ด ๆ : Tip & Trick in gynecologic surgery จัดโดยหน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติฯ มช.

Gyn Onco Workshop

 

Read More

มหกรรม OSCE ประจำปี 2554

OSCE  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2554

เรียน  อาจารย์ทุก ๆ ท่าน

เนื่องด้วยการสอบ OSCE ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทางอาจารย์กลุ่ม ปี 4  จึงขอแจ้งรายละเอียด คร่าว ๆ ให้กับอาจารย์ทุกท่านได้ทราบ และเป็นการเตรียมพ้อม เพื่อรับศึกครั้งใหญ่  28 ก.พ. 54 นี้ค่ะ ทางกลุ่มปี 4 จะทำการ Update  เหตุการณ์ต่าง ๆ มาเป็นระยะนะคะ

สุชยา

 OSCE  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กระบวนวิชา พ.คพ 403 

การเตรียมการเพื่อการสอบ 

 ณ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น 6 ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (CSC) ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ และชั้น 4  อาคารเรียนรวม 

วันจันทร์  ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 07.30 16.00 น.

°———-°———-°———-°———-°

1.  จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่เข้าสอบ 224 คน (ทั้งชั้นปีมี 228 คน drop 4  คน) (ลำปาง 44,เชียงราย 26 คน)

2.  จำนวนข้อสอบ 20 ข้อ พัก 12 ข้อ รวม   32 ข้อ  (32 stations)

     station ละ 5 นาที  รวมเวลาสอบทั้งหมด 160 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 40 นาที   (staff พัก 4 ครั้ง)

3.  แบ่งสอบ  2 รอบ ๆ ละ 4 วง วงละ 28 คน

            รอบแรก             ลงทะเบียน        7.30-8.00         สอบ      8.30-11.10      

            รอบสอง            ลงทะเบียน        10.30-10.45     สอบ      12.00-14.40

4.  รอบแรก มี วงที่ 1, 2, 3, 4       รอบที่สองมีวงที่  5, 6, 7, 8

สถานที่              สอบ                  อาคารราชนครินทร์  ชั้น 6 x 2 วง, ชั้น 9 x 1 วง

                                              อาคารเรียนรวม     ชั้น 4 x 1 วง

                         ลงทะเบียน        อาคารราชนครินทร์  ชั้น 3, 4       

5.  อาจารย์และผู้ป่วยจำลอง        ลงทะเบียนที่ชั้น 3  อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

                                          ตรวจข้อสอบ ที่ชั้น 3 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

     นักศึกษาแพทย์  ลงทะเบียนที่ชั้น 4  อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

6. ผู้คุมสอบ

            อาจารย์ 15 คน

                        Fellow  ทั้งหมด มี  6 คน คาดว่ามาได้ หน่วยละ 1 คน  รวม  3 คน

                        Resident ปี 3 (กิตติมา  ธเนศ ประสิทธิ์  รัฐพล  ศรุตา)        5 คน   

             พชท ปี 4           (วรวัฒน์  ศรมน  อินทิรา  ศศิญา)              4 คน   

             พชท ปี 3  (ชยดา  ณัฐนิตา  ขจร )                                  3 คน   

             อาจารย์สถาบันสมทบ

                                    ลำปาง                          4 คน

                                    เชียงราย                       4 คน

             รวม       38 คน (เกินมา 2 คน, ถ้าสถาบันสมทบมาที่ละ 3 คน จะได้ 36 คนพอดี)

Read More

Grand round ของภาควิชาเรา

วันพุธนี้ 24 พย มีGrand round ของภาค อย่าลืมไปให้กำลังใจกันและกันนะครับ conference ของหน่วยต่างๆ ถ้างดได้ก็ดีนะครับ ไปเชียร์กันหน่อยนะครับ 13.00-15.00

ชเนนทร์

Read More

Family Night

เรียน  อาจารย์ทุกท่าน


เนื่องจากคลินิกวัยทอง  มีความยินดีขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านและครอบครัว  ร่วมงาน   Family Night   ในวันที่  17  ธันวาคม  2553  เวลา  18.30  น. ณ.  โรงแรมกรีนเลค  ริมคลองชลประทาน  เยื้องหน้าสนามกีฬา  700  ปี เชียงใหม่   ขอความกรุณาอาจารย์ทุกท่าน  โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่จะไปร่วมงานภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2553   ที่คุณบีหรือทาง   e-mail    (เพื่อจะได้จัดสรรที่นั่ง)  


อ. สมศักดิ์  เชาว์วิศิษฐ์เสรี

Read More

Workshop Thalassemia

Workshop Thalassemia

หน่วย MFM จะจัด workshop เรื่อง prenatal control of severe thalassemia 2010 วันที่ 2-3 ธันวาคม นี้

วันที่ 2-3 ธันวาคมนี้ อย่าพลาดนะจ๊ะ ไม่เสียค่าลงทะเบียน หน่วย MFM จะจัด workshop thalassemia 2010 วันที่ 2-3 ธันวาคมนี้ ณ ชั้น 15 ตึกสุจิณโณ อย่าพลาดนะจ๊ะ มีเลี้ยงอาหารเที่ยง และมี break เป็นช่วง ๆ

Read More

Grandround สูติ สัปดาห์หน้า

Grandround สูติ สัปดาห์หน้า


ภาควิชาสูติฯ จะจัดให้มี Grand round ใหญ่ วันที่ 24 พย. 2553  เรื่องร่างพ.ร.บ. เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ฉบับใหม่ ใครได้ใครเสีย พลาดไม่ได้เลย

Read More