กิจกรรมภาควิชา

2 กรกฎาคม 2021

พิธีรับกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
13 มิถุนายน 2021

เรียนแพทย์อย่างไรให้ปัง !

อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2021

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด

อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2020

บริษัทในเครือเอไอเอส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2020

ทีมแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19

อ่านเพิ่มเติม
9 มกราคม 2020

อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Minnesota

อ่านเพิ่มเติม
29 ตุลาคม 2019

งานฉลอง 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
17 กันยายน 2019

งานเกษียณอายุกราชการ ประจำปี 2561

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม