อ.พญ.จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และให้ความรู้ Health promotion กับทาง AIS ในหัวข้อ “มะเร็งปอดจากภัยร้ายใกล้ตัว” ณ ศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอส-ภาคเหนือ ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป