ผศ.นพ.อมรพัฐ กิจโร อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานประกอบการ และให้ความรู้ Health promotion กับทาง AIS ในหัวข้อ เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย “หลังวิกฤต COVID-19” ณ ศูนย์ปฏิบัติการเอไอเอส-ภาคเหนือ ในวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป