เรียนแพทย์อย่างไรให้ปัง !

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ นายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2559

(อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน) ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “เรียนแพทย์อย่างไรให้ปัง” ในการประชุมผู้บริหารฝ่ายวิชาการคณะแพทย์

พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ผ่านทาง Facebook live และ Youtube channel

สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/67OMBceVDT/