ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ปีงานวิจัยฯ

2023

2022

2021

2020

2019
# ผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด จำนวน 1 เรื่อง (ระดับนานชาติ 6 เรื่อง, ระดับชาติ 0 เรื่อง)
ระดับนานาชาติ
1. Thamjamrassri T, Yuwapattanawong K, Chanthima P, Vavilala M.S, Lele A.V, Abramowicz E, Athiraman U, Avitsian R, Bebawy J.F, Bustillo M, Chen C, Gollapudy S, Kornbluth J, Mathews L, Merenda A, McDonagh D.L, Moheet A, Naik B, O Hana Nobleza C, Paisansathan C, Palmieri K, Rao S, Roberts D, Rosenblatt K, Olm-Shipman C, Schloemerkemper N, Shutter L.A, Vagnerova K, Williams J. A narrative review of the published literature, hospital practices, and policies related to external ventricular drains in the United States: The external ventricular drain publications, practices, and policies (EVDPoP) study. Journal of Neurosurgical Anesthesiology.34:21-28. 2022 JIF: 3.956; Q1
2. Lapisatepun W. , Chotirosniramit A. , Udomsin K. , Lapisatepun W. , Chanthima P. , Boonsri S. , Lorsomradee S. , Kaewpoowat Q. , Junrungsee S. Around the World: Adult Living Donor Liver Transplantation in Thailand Transplantation. 106:421-424. 2022 JIF:4.939; Q1; AOI; JDA
3. Leurcharusmee P. , Sawaddiruk P. , Punjasawadwong Y. , Sugundhavesa N. , Klunklin K. , Tongprasert S. , Sitilertpisan P. , Jaiwongkam T. , Apaijai N. , Chattipakorn N. , Chattipakorn S.C. CoenzymeQ10 and Ischemic Preconditioning Potentially Prevent Tourniquet-Induced Ischemia/Reperfusion in Knee Arthroplasty, but Combined Pretreatment Possibly Neutralizes Their Beneficial Effects Antioxidants. 11. 2022 JIF: 6.313; Q1; JDA
4. Lapisatepun W. , Junrungsee S. , Chotirosniramit A. , Udomsin K. , Lapisatepun W. , Chanthima P. , Boonsri S. , Lorsomradee S. Comparative outcomes of pure laparoscopic and open donor right hepatectomy: the first report from a Southeast Asian transplant center BMC surgery. 22. 2022 JIF: 2.102; Q3; JDA
5. ran D.Q. , Maikong N. , Kantakam P. , Sinthubua A. , Mahakkanukrauh P. , Leurcharusmee P. Famous blue stain coat (with sincere gratitude to Leonard Cohen) Regional Anesthesia and Pain Medicine. 47:150. 2022 JIF: 6.288; Q1; AOI; JDA
6. Lapisatepun W. , Wongsa W. , Chanthima P. , Junrungsee S. , Lapisatepun W. Higher cumulative fluid follows a pancreaticoduodenectomy as a single modifiable factor for post-operative pancreatic fistula: Risk factor analysis Asian Journal of Surgery. 45:401-406. 2022 JIF: 2.767; Q2; JDA
7. Chiewhatpong P, Charoenkwan K, Smithiseth K, Lapisatepun W, Lapisatepun P, Phimphilai M, Muangmool T, Cheewakriangkrai C, Suprasert P, Srisomboon J. Effectiveness of enhanced recovery after surgery protocol in open gynecologic oncology surgery: A randomized controlled trial.International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2022 JIF:3.561; Q1; JDA
8.Kitcharanant N, Leurcharusmee P, Wangtapun P, Kantakam P, Maikong N, Mahakkanukrauh P, Tran D.Q. Surgeon-performed pericapsular nerve group (PENG) block for total hip arthroplasty using the direct anterior approach: a cadaveric study Regional anesthesia and pain medicine. 47:359-363. 2022 JIF: 6.288; Q1; AOI; JDA
9. Yuwapattanawong K, Chanthima P, Thamjamrassri T, Keen J, Qiu Q, Fong C, Robinson E.F, Dhulipala V.B, Walters A.M, Athiraman U, Kim L.J, Vavilala M.S, Levitt M.R, Lele A.V. The Association between Illness Severity Scores and In-hospital Mortality after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Journal of Neurosurgical Anesthesiology. 2022 JIF: 3.956; Q1; AOI