หลักเกณฑ์ในการทำ journal club

หลักเกณฑ์ในการทำ-journal-club-สำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน-ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

Dowload :หลักเกณฑ์ในการทำ journal club สำหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา


CASP_RCT_Checklist_PDF_Fillable_Form

Dowload :


CASP-Cohort-Study-Checklist-2018_fillable_form

Dowload :


CASP-Case-Control-Study-Checklist-2018_fillable_form

Dowload :


CASP-Diagnostic-Checklist-2018_fillable_form

Dowload :


CASP-Systematic-Review-Checklist-2018_fillable-form

Dowload :


CASP-Clinical-Prediction-Rule-Checklist_2018_fillable_form

Dowload :