กิจกรรมวิจัยฯ

 

Girl in a jacket

นำเสนอผลงานวิจัยฯ

“วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566”

“วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566”

“วันที่ 26 มกราคม 2566”

“วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565”

VDO Anesthesiology Research อ.ณัฐ


“วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565”

VDO.RESEARCH DESIGN อ.ตันหยง


“วันที่ 11 มีนาคม 2565”


VDO.นำเสนอประกวดผลงานวิจัยฯ


S__1122470
S__1122469
S__1122468
S__1122467
S__1122465
S__1122464
S__1122463
S__1122462
S__1122461
S__1122460
S__1122459
S__1122458
S__1122457
S__1122456
S__1122454
S__1122471
previous arrow
next arrow


“วันที่ 24 มกราคม 2565”

1.VDO Preparing Your Research
2.VDO Present Research

PYRP Main Session 2022

Getting start to Clinical Research รศ.พญ.ปฐมพร วันที่ 02-09-64

แนวทางการสืบค้นงานวิจัยฯ คุณชมพูนุช วันที่ 19-08-64

แนวทางการผลิตงานวิจัยฯ ทางคลินิก โดย รศ.ดร.พญ.ตันหยง วันที่ 05-08-64

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมนารีศรี-พิสิฎฐ์ ชั้น 2 ห้องผ่าตัด อาคารบุญสม-มาร์ติน

IMG_1283
IMG_1304
IMG_1302
IMG_1296
IMG_1299
IMG_1294
IMG_1290
IMG_1289
IMG_1287
IMG_1309
IMG_1310
IMG_1311
previous arrow
next arrow

การบรรยายเรื่อง แนวทางการสืบค้นวารสารทางการแพทย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563
โดยคุณชมพูนุช สราวุเดชา จากสำนักงานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

วีดีโอ การสืบค้นงานวิจัยฯ

การบรรยายวิจัยในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปฐมพร ปิ่นอ่อน

8849
8847
previous arrow
next arrow
8849
8847
previous arrow
next arrow

วีดีโอ Type of data and basic statistics in Clinical Research

การบรรยายวิจัยในวันที่ 3 กันยายน 2563
โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงค์

9135
9137
previous arrow
next arrow
9135
9137
previous arrow
next arrow

วีดีโอ การบรรยายวิจัยในวันที่ 3 กันยายน 2563

การบรรยายวิจัยในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงตันหยง พิพานเมฆาภรณ์

วีดีโอ การบรรยายวิจัยในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

VDO อ.ณัฐ(ภ.เภสัชฯ) 6 พย. 63

/></a></center></br></br></p>
<p style=

วีดีโอ กาiนำเสนอผลงานวิจัยฯ Resident3