ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ข. (แพทย์ใช้ทุน) สาขาวิสัญญีวิทยาanes

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ข. (แพทย์ใช้ทุน) สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565 1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร แพทย์ชดใช้ทุน เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจต้องสมัครและส่งเอกสารทาง website สมัครงานของคณะแพทยศาสตร์ มช.(download  ประกาศรับสมัครของคณะแพทย์ มช.) ตั้งแต่วันอังคารที่…

แนวทางปฏิบัติ ” การป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรม หรือ เรียน หรือศึกษาดูงานด้านผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564″

คลิกสำหรับdownload แนวทางปฏิบัติ COVID-19 คลิกสำหรับdownloadแนวทางปฏิบัติในการเดินทาง คลิกสำหรับdownload แบบฟอร์มการฉีดวัคซีน คลิกสำหรับdownload แนวทางป้องกันโรคติดต่อ (วัคซีน) คลิกสำหรับdownload แนวทางหลักเกณฑ์การรับและการส่งแพทย์