หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เบอร์โทรติดต่อ 053935522-6

งานประชุมวิชาการ ปี2562 Essentials of Clinical Anesthesia

ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ** ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 พย 62 **รางวัลระดับที่2 การประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และทุนโครงร่างงานวิจัย

ปี2562 รางวัลระดับที่2 การประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน และทุนโครงร่างงานวิจัย นพ.ศาศวัช จงวิศาล

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร แพทย์ชดใช้ทุน เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 อัตรา โดยผู้สนใจต้องสมัครและส่งเอกสารทาง website ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 และสมัครพร้อมส่งเอกสารกับทางภาควิชาวิสัญญีวิทยาโดยตรง ใบสมัครและใบแสดงเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน 2. ผู้สนใจสามารถทราบรายละเอียดในแง่คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก การรับสมัครและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ได้จาก…