งานเลี้ยงอำลา แพทย์ประจำบ้าน 2566

รศ.นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์

รางวัลอาจารย์ผู้มีการสอนโดดเด่น

ผศ.พญ.นิดา บัววังโป่ง

รางวัลอาจารย์ในดวงใจ

นพ.ณัฐพล  วรรคตอน

แพทย์ประจำบ้านดีเยี่ยม ชั้นปีที่ 3

นพ.ปฏิญญา  สุริยงค์

แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 3

พญ.ณัฏฐนิช เกตุชัยโกศล

แพทย์ประจำบ้านดีเยี่ยม ชั้นปีที่ 2

พญ.อชิรญา เรืองชัยศิวเวท (รับแทน)

แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 2

คุณพิมพ์ใจ วีรศิริกุล

สายสนับสนุนยอดเยี่ยม (งานพยาบาล)

คุณสาธิต หมูคำ

สายสนับสนุนยอดเยี่ยม (งานธุรการ)

คุณวรัญญา กันทะวงค์ (รับแทน)

สายสนับสนุนยอดเยี่ยม (งานผู้ช่วยและแม่บ้าน)

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566

งานเลี้ยงอำลา แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน