ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935462

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

053-935463

หน่วยบริการผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (OPD)

053-935824

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (CPCC)

053-935824

หอผู้ป่วยประคับประคอง (สุจิณโณ 3)

053-936361

หน่วยเยี่ยมบ้าน

053-936362

หน่วยวิจัย

053-936581

โทรสาร (FAX)