หน่วยวิจัย

Dr.Chaisiri Angkurawaranon

รศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

หัวหน้าหน่วยวิจัย

Kulyapa

กุลญาภา เขื่อนสุวรรณ

พยาบาล

Dr.Thin_edit

Dr. Thin Nyein Nyein Aung

นักวิจัย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

Dr. Soe Sandi Tint

Dr. Soe Sandi Tint

นักวิจัยผู้ช่วย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

Dr.Taco

Dr. Taco Jan Prins

นักวิจัย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

Dr. Myo

Dr.Myo Zin Oo

นักวิจัยผู้ช่วย

ศูนย์วิจัย Global Health Research Center

ดร.อัจฉรา

ดร.อัจฉรา  พรมมาแบน

นักวิจัย

กลุ่มวิจัย Aging and aging palliative care research cluster

นรเทพ

นรเทพ  เมืองอุดม

Noratap Muangudom
Research assistant
Email:noratap.mu@cmu.ac.th
Teelek

ตี๋เล็ก ลุงต๋า

นักสถิติ

นัชชา วิมลสุจริต(1)

นัชชา วิมลสุจริต

นักสถิติ

ชนัญพัทธ์

ชนัญพัทธ์  จำเริญรื่น

นักจัดการงานทั่วไป

อัณชยารัศมิ์

อัณชยารัศมิ์ พุทธานุเสกสรร

ผู้ช่วยนักวิจัย

นันณ์นภัส

นันณ์นภัส เรือนประเสริฐ

ผู้ประสานงานต่างประเทศ

Sirawit Sornrak+++

ศิรวิชย์ ศรรักษ์

นักจัดการข้อมูล