ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  คณะแพทยศาสตร์ มช.
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 24 กรกฏาคม 2563
สมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th (สมัครงานออนไลน์) จะประกาศ link ให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป

สัมภาษณ์ช่วงเดือน สิงหาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเรื่องคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครได้จากประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนกน้อย โทร 053-935462