ทำอย่างไรเมื่อ “คุณ” หรือ “คนใกล้ตัว” เป็นโรคซึมเศร้า 

“หากตัวคุณหรือคนที่คุณรู้จัก มีอาการที่สงสัยโรคซึมเศร้า โปรดอย่ากังวลที่จะปรึกษาแพทย์”

คำแนะนำเบื้องต้น โดย นพ.ภวพล กีรติชีวนันท์

แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่