ขอบเขตการให้บริการ

NIBS Clinic อาศัยการใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการรักษาโรคระบบประสาท (TMS) กลุ่มอาการ โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease), โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) และ ภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย (mild cognitive impairment) และกลุ่มอาการต่างๆที่แพทย์วินิจฉัย

Address: ห้องคลินิกกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัด (NIBS) อยู่ระหว่าง ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู กับ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

Phone: 053 - 934783 / 053 - 936322 / 053 - 935888

เวลาให้บริการ  วันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

  • ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยการกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Transcanial Magnetic Stimulation)
  • ไฟฟ้ากระแสตรง (Transcranial Direct Current Stimulation)