ขอบเขตการให้บริการ

คลินิกลดเกร็ง วินิจฉัย รักษา บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวบกพร่องจากระบบประสาท และ/หรือ กระดูก ข้อ และ กล้ามเนื้อ

Address: ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 ห้องคลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Phone: 053 - 936322 / 053 - 934782

เวลาให้บริการ   ทุกวันพุธ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.

  • หัตถการฉีดยาสลายประสาท (Chemical denervation)
  • Diagnostic MSK US