ติดต่อภาควิชา

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Address: สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-936322, 053-36347

สำนักงานภาควิชาฯ

ตึก OPD20 และ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ชั้น 1