การให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ) หรือเรียกว่าElectrodiagnostic study การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก OPD20

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกลดเกร็ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกกระตุ้นสมองแบบไม่ผ่าตัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกายภาพบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรมบำบัด

ข้อมูลเพิ่มเติม