อ.พญ. อินทิรา  ศรีประเสริฐ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2553 – 2558

ย้ายไปเป็นอาจารย์และนักวิจัยที่ Department of Preventive Medicine, Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

Intira Sriprasert

อ. พญ. อินทิรา ศรีประเสริฐ

Family NameSriprasert
First Name:Intira
SexFemale
TitleInstructor
NationalityThai
Birth placeChiang Mai, Thailand
Birth dateJuly 31, 1983
Education2006M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
2011Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
2011Diploma of Thai Board of OB&GYN
Career Position2010Instructor
SubspecialtyReproductive Medicine
E-mail:oum4445@hotmail.com
Membership1. Member of Thai Medical Council
2. Member of Medical Association of Thailand
3. Member of The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
Publications