รศ. นพ. สมศักดิ์  เชาวิศิษฐ์เสรี

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2535 – 2558

ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Somsak Chaovisitsaree

รศ. นพ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

Family NameChaovisitsaree
First Name:Somsak
SexMale
TitleAsociate Professor
NationalityThai
Birth placeBangkok, Thailand
Birth dateOctober 5th , 1962
Education1988M.D. (Hons) (Chiang Mai University, Thailand)
1989Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1992Diploma of Thai Board of OB & GYN
Career PositionHead of Family Planning Unit
SubspecialtyFamily planning, Menopause
E-mail:somsak.chao@cmu.ac.th
Publications