รศ.นพ. ชำนาญ เกียรติพีระกุล

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2548 – 2552

ย้ายไปเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Chumnan Kietpeerakool

รศ. นพ. ชำนาญ เกียรติพีรกุล

Family NameKietpeerakul
First Name:Chumnan
SexMale
TitleInstructor
NationalityThai
Birth placeUbonrachathanee, Thailand
Birth date
Education1999M.D. (Khonkaen University, Thailand)
2001Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
2003Diploma of Thai Board of OB&GYN
2005Diploma of Thai Subboard of Gynecologic Oncology
Career Position2003Instructor
SubspecialtyGynecologic Oncology
E-mail:ckietpee@mail.med.cmu.ac.th
Publications