โรคซึมเศร้า (Depression)

โรคซึมเศร้า ภัยเงียบที่ไม่ควรละเลย

“หากตัวท่านหรือคนที่ท่านรู้จัก มีอาการที่สงสัยโรคซึมเศร้า
โปรดอย่ากังวลที่จะปรึกษาแพทย์”

 

โดย นพ.ภวพล กีรติชีวนันท์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่