รดน้ำดำหัว..อาจารย์ของพวกเรา

เรียนเชิญ  อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ต่อยอด Intern, เจ้าหน้าที่ นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4,5,6 ที่ขึ้นปฎิบัติงานภาควิชาสูติฯ “รดดำหัวอาจารย์อาวุโส”
วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 ณ ห้องเรียน อ.กำจัด
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ดำหัวอาจารย์อาวุโส
14.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน

Read More

ยินดีกับอาจารย์โอภาส

Congratulation!!

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โอภาส ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ (ความจริงแล้วอาจารย์โอภาสได้ร.ศ. มาตั้งนานแล้ว แต่ไม่ประกาศเป็นทางการซะที ) 

Read More

Congratulation! อ.เจี๊ยบ

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ขอแสดงความยินดี ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นรุ่นใหม่ สออ.ประเทศไทย” (ASAIHL-Thailand Awards) จาก..สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศ 16 กพ.2555  ดูรายละเอียดได้จาก link นี้

Read More

อ. ต่าย : Author ระดับ Inter

Author ระดับ Inter
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ต่าย ประภาพรที่ได้รับเชิญให้เขียน textbook ระดับสากล :
Texbook Neoadjuvant Chemotherapy – Current Applications in Clinical Practice, ISBN 978-953-307-994-3, edited by Oliver F.
ก้าวสู่สากลมากขึ้น Link อ่านได้ที่นี่

Read More
Topscore

ผลสอบเด็นท์..ขอชื่นชม..เกื้อ-แอ๊น

Topscore

ประกาศคะแนนสอบกลางปีของพชบ.-พชท. โปรด log-in เข้าไปดูได้ที่ Menu >> About Us >> Resident >> Examination Scores (ดูได้เฉพาะ residents กับ staff) ขอแสดงความชื่นชมกับ Top 5 (เกื้อ แอ๊น นุ่น แคร์ เอ็กซ) มีข้อสังเกตว่าแอ๊น top MCQ แบบไม่ไว้หน้า resident 3

ในหน้าเว็บประกาศคะแนน ถ้าคลิกที่หัวข้อแถวบนสุด โปรแกรมจะเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คลิกครั้งที่สองจะเรียงจากน้อยไปหามาก สลับไปมาได้ทุกข้อ ถ้าจะเลือกเฉพาะ resident 1, 2 หรือ 3 ก็ให้ใส่เลขในช่องแถวบนสุด หรือจะเปรียบเทียบระหว่างการสอบแต่ละครั้งของ resident แต่ละคนให้พิมพ์ชื่อตัวเองในช่องชื่อพชบ.-พชท. สั้น ๆ ก็ได้ (ถ้าเป็น dent 3 จะมีผลการสอบ 5 ครั้ง (สอบปีละ 2 ครั้ง ปี-เดือน ตั้งแต่ 2009-11 (เดือนพฤศจิกา ปี 2009) ถึงครั้งหลังสุด 2011-11)

Read More
teleconference

Interhospital Tele-Conference

teleconferenceวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 13.30-16.00 น. มี Interhospital Tele-Conference 2 cases: Pregnancy with DM และ HIV with brain mass with abnormal vaginal bleeding ขอเชิญอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านร่วมอภิปรายที่ห้องคอมพิวเตอร์เทเลฯ ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

Read More
welcome

ยินดีต้อนรับ

welcomeยินดีต้อนรับ
คณะเยี่ยมสำรวจ TQA ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันที่ 7 ธันวาคม 2554

Read More
happy new year

งานต้อนรับปีใหม่

happy new yearสวัสดีปีใหม่ 2555

ขอให้พี่ ๆ น้อง ๆ ประสบแต่สิ่งที่ดีๆ 
เปิดดูรูปงานสังสรรค์ได้ในเมนู OB-GYN gallery หรือ คลิกที่นี่
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

Read More

Menopause Acadamic Conference (MAC) 2011

เรียนเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรต่อยอด เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Menopasue acadamic Conference (MAC) 2011,
Theme : Sensible Perimenopause Medicine
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (เวสทิน เดิม)
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ลงทะเบียนให้อาจารย์แพทย์ และแพทย์ทุกท่านไว้เรียบร้อยแล้ว และภาควิชาฯได้แจ้งการงดออกตรวจผู้ป่วยนอกห้องตรวจ 3, 4 และ 5 สำหรับวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 ไว้แล้ว)
(Brochure page1 page2)

  

Read More
K8878280-11

Update เลื่อนสอบ Basic Science

K8878280-11ประธาน อฝส. แจ้งเลื่อนสอบ Basic Science  สำหรับแพทย์ประจำบ้าน จากวันที่ 1 ธันวาคม 2554
เป็น 4 กุมภาพันธ์ 2555

Read More