งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรม จัดพิธีทำบุญหน่วยงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 12 เมษายน 2566

ณ ห้องงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
—————————————
วันนี้ (12 เมษายน 2566) งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.นพ. วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีด้านแผนยุทธศาสตร์และด้านบริหารการเงินและทุน

พร้อมด้วยคณะบุคลากรงานคลัง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่

ให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมือง 2566