งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักงาน :

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

หัวหน้างาน :

โทรศัพท์:

053-935-241

หน่วยเงินรายได้ :

สำนักงาน:

053-935-249

053-935-254

053-935-246

บริจาคเงิน:

053-935-258

เบิกตรง:

053-935-158

ศูนย์รับเงิน 2:

053-935-247 053-935-248

ศูนย์รับเงิน 3:

053-935-253 053-936-531

หน่วยงบประมาณ :

สำนักงาน:

053-935-252

053-935-240

053-935-244

053-936-303

053-936-307

หน่วยการเงิน :

สำนักงาน:

053-935-316

053-935-256

053-935-337

053-936-249

หน่วยบัญชี :

สำนักงาน:

053-935-315

053-935-257

053-935-313

053-934-413

053-935-243

แผนที่:

แจ้งข้อร้องเรียน:

ติดต่อเจ้าหน้าที่