งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานประจำปี 2566

เรื่อง “MED CMU PMS : Performance Coaching & IDP”

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่