วันวิจัยครั้งที่ 6 : งานวันวิจัย ประจำปี 2557 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.บงกช ชาครบัณฑิต: Comparison between Preterm Delivery Rates of HIV-infected Pregnant Women Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) Containing Protease Inhibitors (PIs) and HIV-infected Pregnant Women Receiving Zidovudine Monotherapy
  • รางวัลที่ 2 น.พ. เจษฎา ใจพรหม: Pregnancy outcomes among mothers at age of 15 years or less
  • รางวัลที่ 3 พ.ญ. ศศิวิมล ศรีสุโข: Adherence to Guidelines on the Diagnosis of Cephalo-pelvic Disproportion at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital