การประชุมเวทีสุขภาพเพื่อความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+FORUM

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ T-HAT ข้ามเพศมีสุข และ สสส. ได้จัดการประชุมเวทีสุขภาพ เพื่อความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+FORUM  ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสาวนาเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ การจัดคลินิกเพื่อรองรับผู้บริการทุกเพศ ทุกวัย การศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ การข้ามเพศโดยใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

Read More

เลี้ยงส่ง อ.หวาน

งานเลี้ยงส่งอาจารย์หวาน (พญ.ชลัยธร นันทสุภา) เนื่องในโอกาส…อาจารย์ลาออก ภาพกิจกรรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเรียน อ.สุรีย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

Farewell 2565

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (พี่นอท พี่นิ้ง พี่ปิ่น พี่แพร พี่ตินา พี่จิ๊บ พี่สวย พี่เกน พี่บิว พี่แพท) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: พี่ปานวาด พี่เอ ONCO: พี่เกด พี่แตงกวา พี่เมืองเลย RM:พี่อาร์ม พี่ไผ่ Laparoscopy:พี่เอครีม) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

CCOG 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559 “ครั้งที่ 2” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2019) : Advance Practice” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

CCOG 2017

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ครั้งที่ 3” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2017) : Advanced Practice” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

CCOG 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 “ครั้งที่ 5” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conferecne on OB&GYN (CCOG 2019) : CCOG IN LOVE” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

ฉลองปีใหม่ 2563

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ระเบียง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมทั้งมีกิจกรรมลุ้นโชค แจกรางวัลมากมาย 


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

เบาหวานในมารดา โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต

การประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต (Early Life Nutrition Network)  เรื่อง “เบาหวานในมารดา โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต” โดยประธานเครือข่าย รศ.นพ.วิทยา ฐิถาพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

ob-GYN CMU Farewell Party 2019

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (พี่แตงโม พี่นายน์ พี่อาร์ม พี่แป้ง พี่เบสท์ พี่เน็ท) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: พี่วีรวิชญ์ พี่เอม ONCO: พี่มะเหมี่ยว พี่น้อง พี่ป๊อบ RM:พี่นิว พี่ดรีม Laparoscopy:พี่อีฟ) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2565

สัมมนาประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ในหัวข้อ”MEDCMU PMS : Individual OKRs” โดย ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา บรรยายในหัวข้อ “Design Thinking” 


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More