วันที่ 24 กันยายน 2558 ภาควิชาเลี้ยงส่งร.ศ. พ.ญ. สุชยา (อ.เป้) ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษา-วิจัยด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก ที่มหาวิทยาลัย Wayne State (Detroit) USA เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะเดินทางวันที่ 26 กันยายน 2558 ขอให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ