งานวันวิจัยครั้งที่ 7 : 5 ต.ค. 2558

วันวิจัยครั้งที่ 7: งานวันวิจัย ประจำปี 2558 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ก่อนไปนำเสนอที่ราชวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ผู้ที่นำเสนอได้ประทับใจคณะกรรมการสามลำดับแรกคือ พ.ญ. ลินลดา (จูน) พ.ญ. ธิติกาญจน์ (ส้มโอ) และ พ.ญ. ชลรส (หนาน)

Read More

เลี้ยงส่งอาจารย์สุชยา..ศึกษาต่อ USA

วันที่ 24 กันยายน 2558 ภาควิชาเลี้ยงส่งร.ศ. พ.ญ. สุชยา (อ.เป้) ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษา-วิจัยด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก ที่มหาวิทยาลัย Wayne State (Detroit) USA เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะเดินทางวันที่ 26 กันยายน 2558 ขอให้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ

Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2558

สัมมนาภาควิชาประจำปี 2558 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดาราทีวี เชียงใหม่ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีวิทยากรหลัก คือ รศ. น.พ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ รศ. นพ. ธนู หินทอง ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย

Read More

เลี้ยงส่งสอบบอร์ด-ต้อนรับเด้นท์ใหม่ 2558

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (เบล บอย นิว ปุ๋ม ปู ต้า บอล พิชญ์ เป้ ป่าน) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: นุ่น ปาน ONCO: รัฐ แอ๊น เกด RM:เต้ เอ๊ก) และเลี้ยงต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน resident1และแพทย์ใช้ทุน intern ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โรงแรมคันทารี เชียงใหม่

Read More
ReveredS

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2558

ReveredSวันที่ 27 เมษายน 2558 ภาควิชาจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา เป็นประเพณีของสูติฯล้านนาที่ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายปี เป็นโอกาสที่ลูกศิษย์เก่าใหม่ของภาคได้มาคารวะพร้อมขมาลาโทษ และรับพรจากคณาจารย์ที่สร้างภาควิชามาให้ลูกหลานเติบโตในปัจจุบัน

Read More

วิ่งการกุศล วันมหิดล 2558

ในเช้าวันที่ 20 กันยายน 2558 ภาควิชาสูติ-นรีเวช ฯ จัดทีมร่วมวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล นำทีมวิ่งโดยอ.วิโรจน์ – อ.ธวัชชัย พร้อมบุคลากรภาควิชาคับคั่ง ร่วมกับคนสวนดอกจำนวนมาก

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2558

ภาควิชาฯ จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา (16 พ.ค. 2558) ตามประเพณีของภาคที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี รับฟังข้อคิดเตือนสติ และคำพรจากอาจารย์อาวุโส (อ.สุรีย์, อ.กอสิน, อ.ธวัชชัย, อ.วิโรจน์, อ.เฉลิมชาติ, อ.สมพงษ์, อ.จำนง, อ.ประโยชน์, อ.ชัยรัตน์ และอ.พรรณี)ณ ห้องเรียน 2 (ห้องอ.กำจัด) บรรยากาศอบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More