ภาควิชาฯ จัดงานให้ความรู้ความเข้าใจแก่วัยรุ่นวัยรักวัยใส