งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2548

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. ห้องเรียน 2 (ห้องอาจารย์กำจัด) เมษายน 2548 เป็นงานแสดงคารวะแด่คณาจารย์อาวุโส ทุกหน่วยงานมอบสิ่งของบูชาพระคุณครู บรรยากาศอบอุ่นและมีความสุข รับพร รับโอวาทจากอาจารย์ และประพรมน้ำส้มป่อยสิริมงคล

Read More

แอโรบิคสังสรรค์

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในภาควิชา โครงการแอโรบิคสังสรรค์

Read More

ผ.ศ. น.พ. วิโรจน์ สหพงษ์

งานร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์วิโรจน์ สหพงษ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

Reproductive Medicine: EBM in infertility 2548

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2548 ของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เรื่อง Evidence-based Infertility practice 2005 วันที่ 7-10 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

เลี้ยงฉลองหลากหลายเรื่องน่ายินดี

เลี้ยงฉลองหลากหลายเรื่องน่ายินดี เลี้ยงส่งอาจารย์พฤหัสไปมีความก้าวหน้ารุ่งเรื่องที่ศิริราชฯ อาจารย์ต่าย อาจารย์ชเนนทร์ อาจารย์สายพิณ อาจารย์ฉลอง อาจารย์สุพัตรา มีความก้าวหน้าทางวิชาการและตำแหน่งหน้าที่การงาน

Read More