ฺBasic Obstetrics

Lecturer
คณาจารย์ สูติ-นรีเวช
Category
0 Reviews

Course Description

คอร์สสูติศาสตร์ทั่วไป เว็บเพจนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชาสูติศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 และ extern ซึ่งภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโดยเน้นเนื้อหาที่สำคัญ และนำเสนอในรูปแบบกระชับ ง่ายสั้น ไม่มีรายละเอียดเชิงลึก แต่เก็บแก่นสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และได้เข้าใจองค์ความรู้สำคัญพื้นฐานที่เตรียมพร้อมเพื่อการต่อยอดสำหรับความรู้ขั้นสูงต่อไป