Basic Gynecology

Lecturer
คณาจารย์ สูติ-นรีเวช
Category
0 Reviews

Course Description

คอร์สนรีเวชวิทยาพื้นฐาน เป็นเอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่