ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ภาควิชาฯ ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นสำคัญ !!
แต่ก็ไม่ได้ละเลย…ประเพณีรดน้ำดำหัว อาจารย์อาวุโส ในเทศกาลสงกรานต์ของทุก ๆ ปี และในปีนี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดทำของดำหัว โดยส่งให้อาจารย์อาวุโสถึงที่บ้าน และได้รับความกรุณาจากอาจารย์อาวุโส ที่กรุณามาให้พร❤️ถึงภาควิชาฯ กราบขอบพระคุณ และ กราบคาราวะ อาจารย์อาวุโส ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 🙏