ภาพงานประชุมวิชาการ CCOG 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai conference on OB&GYN (CCOG 2024) : The giudeline”
โดยมี รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
🎖️นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์
🎖️รศ.พญ.สาวิตรี พรานพนัส ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
จัดงานโดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขา 2171 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา

Read More

ทำบุญหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3

📣9 ม.ค. 2567 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และปรับปรังหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3 แล้วเสร็จ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่
ภาควิชาสูติฯ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี่ด้วย🙏

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ จบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Doctor of Philosophy Program in Obstetric and Gynecology)
ผลงานวิจัยจาก Thesis (First authors)
🌟Hepatitis B virus infection in pregnancy: an update on evidence-based management ตีพิมพ์ใน Obstetrical and Gynecological Survey (Impact Factor: 6.2)
🌟Possible association between genetic diversity of hepatitis B virus and its effect on the detection rate of hepatitis B virus DNA in the placenta and fetus ตีพิมพ์ใน Viruses (Impact Factor: 4.7)
🌟Hepatitis B virus genotypes associated with pregnant women in Northern Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Infection and Public Health (Impact Factor: 6.7)
👏และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอโปสเตอร์ในการประกวดผลงานวิจัย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566
Read More

Register CCOG 2024

สิ้นสุดการลอยคอ แฮร่ ‼ การรอคอย 😆
📣เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2024) The Guideline : CME 18.25 หน่วยกิต”
วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid Meeting (on site / online)
📍SCHEDULE (อยู่ในคอมเมนต์)
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ CCOG2024
💬หมายเหตุ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งในรูปแบบ onsite และ online ท่านจะสามารถรับชมย้อนหลังได้เป็นเวลา 6 เดือน (รอประกาศจากทางเพจอีกครั้ง)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่
📬Contact
Line official : @046worsk
Tel. 053-935-829
Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
❤️กระบวนวิชา 314401 Obstetrics and Gynecology 1
อันดับ 1 นางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ
อันดับ 2 นายกวี ไพโรจน์ธนชัย
อันดับ 3 นางสาวรมิดา แจ้งนิล
❤️กระบวนวิชา 314401 Obstetrics and Gynecology 2
อันดับ 1 นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ
อันดับ 2 นายธนบดี จงสกุลศิริ
อันดับ 3 นางสาวภาสิณี ตรีทิพย์สถิต
❤️กระบวนวิชา 314601 Clerkship in Obstetrics and Gynecology
อันดับ 1 นางสาวสุธาสินี อักษร
อันดับ 2 นางสาวใจเอื้อ หมั่นธรรม
อันดับ 3 นางสาวโชษิตา เปาอินทร์
🙏ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอีกครั้งครับ ภาพอาจจะไม่ครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาถ่ายรูปได้ 📸
Read More

“สวัสดีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566 ร่วมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง

ภาควิชาสูติฯ “สวัสดีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2566 ร่วมรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2566 ณ ห้องประชุมมจ.อำนอร์ ตึกบุญสมมาร์ติน
อาจารย์อวุโสร่วมกันปั๋นปอนให้แก่สูติล้านนาของเรา 🫰
Read More

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ CCOG 2023 วันที่ 8-10 ก.พ. 66

📣ภาพบรรยากาศ Pre-congress Workshop PPH : Comprehensive Management of Postpartum Hemorrhage วันที่ 7 ก.พ. 66 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ CCOG 2023 วันที่ 8-10 ก.พ. 66
🙏ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี่ ด้วยครับ/ค่ะ
Read More