ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 1/2565

แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 1/2565 View Fullscreen

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรับรู้สิทธิ และสวัสดิการของบุคลากร

เรียน… บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ทุกท่าน คณะฯ ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจการรับรู้สิทธิ และสวัสดิการของบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผน/ปรับปรุง การดำเนินการด้านสวัสดิการของคณะฯ ต่อไป โดยกรอกแบบสำรวจผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ https://forms.office.com/r/Ha6XcuMU2t ⚠️กรอกได้ตั้งเเต่วันที่ 4-18 มกราคม 2565

ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

View Fullscreen

สำรวจข้อมูลการจ้างคนพิการเข้าทำงาน และการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2565

View Fullscreen

ขั้นตอนต่างๆ

การลาหยุดงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือการของหนังสือรับรองเงินเดือน

View Fullscreen

ขั้นตอนการเคลมและการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด 19

รายละเอียดและแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

การส่งภาระงานสำหรับบุคลากรที่ Self Quarantine

(ตามประกาศคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ/ หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)