***หมายเหตุ : ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน***