งานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี

มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2562

สัมมนาประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อุทยานล้านนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนอง IWISH 2019 : Strategic Initiatives เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำแผนกลยุทธ์ IWISH แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ ไปปรับใช้ในการดำเนินการของภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ได้ วิทยากรโดย ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

Read More

ob-GYN CMU Farewell Party 2019

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (พี่แตงโม พี่นายน์ พี่อาร์ม พี่แป้ง พี่เบสท์ พี่เน็ท) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: พี่วีรวิชญ์ พี่เอม ONCO: พี่มะเหมี่ยว พี่น้อง พี่ป๊อบ RM:พี่นิว พี่ดรีม Laparoscopy:พี่อีฟ) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

Read More
Dumhua 2019s

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2019

Dumhua 2019sวันที่ 29 เมษายน 2562 ภาควิชาสูติฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา ซึ่งเป็นประเพณีของภาควิชาที่ปฏิบัติกันมาทุกปี ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณคำปั๋นปอนจากอาจารย์อาวุโสทุกท่าน ทำให้พวกเราชาวสูติศาสตร์ มีกำลังใจในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้า และมีการจัดงานขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน CCOG2019 ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Read More

CCOG 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 “ครั้งที่ 5” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conferecne on OB&GYN (CCOG 2019) : CCOG IN LOVE” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

Read More