สิ้นสุดการลอยคอ แฮร่ ‼ การรอคอย 😆
📣เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2024) The Guideline : CME 18.25 หน่วยกิต”
วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid Meeting (on site / online)
📍SCHEDULE (อยู่ในคอมเมนต์)
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ CCOG2024
💬หมายเหตุ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งในรูปแบบ onsite และ online ท่านจะสามารถรับชมย้อนหลังได้เป็นเวลา 6 เดือน (รอประกาศจากทางเพจอีกครั้ง)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่
📬Contact
Line official : @046worsk
Tel. 053-935-829